« Coquetes de pebres torrats

Coca de pebres.

This entry was posted in . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.
Isabel Maria De Mel i Sucre Mans a l’obra, i que comenci l’aventura. Estaré encantada de que m’acompanyeu a aquest viatge carregat de sensacions, gustos, i sentits. Un viatge entre fogons, l’escalforeta del forn, estris, sal, mel i sucre.